Sokak Hayvanları Projesi

sokak jayvanlari

Sokak hayvanlarına yardım kampanyamız le bölgemizde bulunan sokak hayvanları için mama ve su tedarik ederek mama kaplarına mama bırakıyoruz, soğuk ve kışın yaklaştığı günlerde her mahallede bir gün gezen ekibimiz mahalle içlerinde mama kaplarına mama bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

sokak jayvanlari 2

Her bölge için mama bağış bedeli 500 tl olarak belirlenmiş olup sizlerin destekleri ile alınan mamalar bölgede yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.” (Buhârî, Müsâkât, 9)

Sizler de 500  tl bağış yaparak sokak hayvanlarının beslenmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunabilir bu iyiliğe ortak olabilirisniz.

candostlaramamakarabaglar2

Sokak Hayvanları Projesinden Görüntüler

Sokak hayvanlarına yardım neden önemli ?

Sokak hayvanları, özellikle kışın yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaktadır bu sebeple onların hayatta kalmabilmeleri için sokak hayvanlarına mama projesi yürütüyoruz.

Sokak hayvanları yiyecek ve içeceklerini nasıl temin eder ?

Sokak hayvanları sokaklarda buldukları yiyecek ve mamalar ile beslenmektedir.

Sokak hayvanlarına peygamber efendimiz ne kadar önem vermiştir ?

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, içine indi su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine:

– Bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış, deyip hemen kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu, onu ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Adamın bu hareketinden Allah Teâlâ hoşnut oldu ve onu bağışladı.” Sahâbîler:

– Ey Allah’ın Resûlü! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı? dediler. Resûl-i Ekrem:

“– Her canlı sebebiyle sevap vardır” buyurdu. (Buhârî, Şürb, 9; Müslim, Selâm 153)

Sokak hayvanlarını korumak ve yedirip içirmek insanların görevi midir?

Sokak hayvanları bizlere emanettir bu vesile olarak sadaka niyeti ile onlara mama ve yiyecek verebiliriz.