Külliye Projesi

Geleceğin neslini yetiştireceğimiz bir külliye Şanlıurfa’da yükseliyor, geleceğin İslamı doğru kaynaklardan anlamış Ehl-i sünnet hassasiyetine sahip şuurlu ve bilinçli nesillerini yetiştirmeyi amaçladığımız külliye projesi ile geleceğin nesillerini daha erdemli ve ahlaklı olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

kulliye projesi

Bu eser bölgede tek olması hasebiyle bölgenin medrese eğitimi ihtiyacını başlı başına karşılayacak olup, sizlerin destekleriyle yükselmektedir. Yaklaşık 100 öğrencinin barınma, eğitim, sosyal aktivite ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir tesis olacak olup sizlerin destekleri ile hayata geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’in hıfz edilip gönüllere nakşedleceği  bu ilim yuvasında sizlerin amel defterinde de kapanmayacak bir yer olsun Bir hisse bedeli 3.000Tl’dir.

Gaye ve hedefimiz, geleceğin erdemli ve ahlaklı İslam’a hadim nesillerini yetiştirmektir. Medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimizin barınma ve yiyecek masraflarını üstlenerek geleceğin hafızlarını yetiştirmek isteyen hayırseverler bir hafız bursu üstlenerek geleceğin hafızlarını yetiştirebilir. Kim bilir belki de geleceğin Fatihleri ve Akşemseddinleri sizlerin desteği ile yetişir..