İnfak Hakkındaki Ayet ve Hadisler

Muhammed Suresi, 7. ayet: Ey iman edenler, eğer siz Allah’a (Allah adına İslama ve Müslümanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.

“İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşınız.” (Mâide sûresi, 2)

“Zamana and olsun ki insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak, inanıp yararlı iş işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” (Asr sûresi, 1-3)

İmam Şâfi bu sûreyle ilgili olarak:

“İnsanların tamamı veya çoğunluğu, bu sureyi düşünme hususunda gaflettedirler” demiştir.

“Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi techiz eder, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, âdeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki cihad yapmış gibi sevap kazanır.” (Buhârî, Cihâd 38; Müslim, İmâre 135-136. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 20; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 6; Nesâî, Cihâd 44)

“İki kişiden biri cihada gitsin. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır.” (Müslim, İmâre 137)

“Kendisine emredileni tamı tamına, eksiksiz olarak ve gönül hoşluğu ile yerine getirip verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasadar, sadaka veren iki kişiden biridir.” (Buhârî, Vekâlet 16; Müslim, Zekât 79. Ayrıca bk. Buhârî, Zekât 25, İcâre 1; Nesâî, Zekât 57, 67)

 • Sizden birinize ölüm gelip çatmadan evvel ve “Ey Rabbim! Bana az bir süre versen de ben yardımda bulunsam ve böylece iyilerden olsam.” demeden önce sizlere verdiğimiz rızıklardan dağıtın. (63 / Münafikun Suresi, 10. ayet)
 • Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Harcadığınız her türlü servet anne babanız, yakın akrabanız,
  yetimler, muhtaçlar ve yolcular içindir. Her ne iyilik yaparsanız Allah şüphesiz onu çok iyi bilir.” (2 / Bakara Suresi, 215. ayet)
 • Sizler Allah yolunda harcama yapmaya davet ediliyorsunuz. Yine de içinizden kimileri cimrilik yapıyor.
  Oysa kim cimrilik yaparsa ancak kendisine karşı cimrilik yapmış olur. Çünkü Allah hiçbir şeye ihtiyacı
  olmayandır, sizler ise muhtaç varlıklarsınız. Eğer tersine giderseniz o sizin yerinize başka bir toplum getirir.
  Ve onlar size benzemezler! (47 / Muhammed Suresi, 38. ayet)
 • De ki: “Rabbim, istediği kullarına rızkı genişletir, istediğine de daraltır. Ve her ne harcarsanız O, onun yerine
  başkasını verir. O, rızık verenlerin iyisidir.” (34 / Sebe Suresi, 39. ayet)
 • Neyi Vermeli? Yine sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki “İhtiyacınızdan fazla kolaylıkla verebileceğinizi.” Allah düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor. (2 / Bakara Suresi, 219. ayet)
 • Siz ey iman etmiş olanlar! Yaptığınız iyilikleri kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyi ve
  güzel olanlarından seçerek yapın. Sakın kendinizin bile gözünüzü kapamadan alamayacağınız bayağı ve kötü şeyleri başkasına vermeye niyetlenmeyin. Ve bilin ki Allah hem hiçbir şeye muhtaç değildir hem de övgüye layık olanları övendir. (2 / Bakara Suresi, 267. ayet),
 • Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız. Ve ayrıca her ne harcarsanız hiç kuşku yok ki Allah onu bilir. (3 / Al-i İmran Suresi, 92. ayet)
 • Ve onlar ki başkaları için harcadıkları zaman, ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar; bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. (25 / Furkan Suresi, 67. ayet)
 • İsteyeni asla geri çevirme. Rabbinin nimetini ise anlat da anlat. (93 / Duha Suresi, 10-11. ayetler)
 • Allah’ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazlarını dürüst kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan hem gizlice hem de açıktan harcayanlar; işte ancak bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler. (35 / Fatır Suresi, 29. ayet)
 • Ey iman edenler! Servetini gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kişinin yaptığı gibi iyiliklerinizi başa kakarak ve gönül kırarak değersizleştirmeyin. O kişinin durumu, üzerinde biraz toprak
  bulunan, şiddetli bir sağanak vurunca da cascavlak kalan bir kayaya benzer. Böyleleri yaptıkları işlerden hiçbir kazanç elde edemezler, zira Allah, inkârcı bir toplumu doğru yola çıkarmaz. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ve içlerindeki imanı kökleştirmek için servetlerini harcayanlar da bir tepedeki bahçeye benzer: Oraya sağanak vurur da ürününü iki katına çıkarır. Sağanak düşmese de bir çiseleme bile yeter oraya. Ve Allah yaptığınız her şeyi görür. (2 / Bakara Suresi, 264-265. ayetler)
 • Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Harcadığınız her türlü servet anne babanız, yakın akrabanız, yetimler, muhtaçlar ve yolcular içindir. Her ne iyilik yaparsanız Allah şüphesiz onu çok iyi bilir.” (2 / Bakara Suresi, 215. ayet)