Dünyalık bir çıkar ve menfaat gözetmeden, sadece Rıza-i ilahi için çalışan ve maddi manevi tüm imkanlarını bu yola seferber eden kimseye gönüllü denir.

İnsan maddi imkanlarını seferber ederek gönüllü olabileceği gibi, bedenen veya fikren de kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilmektedir.

Gönüllü olmak isteyen insanlar bireysel olarak faaliyetlerde bulunabileceği gibi bir kurum çatısı altında bir araya gelerek ihtiyaç duyılan alan ve kabiliyet nispetinde de çalışmalar yürüterek daha organize ve faydalı çalışmaları hayata geçirebilmektedir.

Bugün itibari ile dünyamızda meydana gelen doğal afetler, yangın, sel, deprem ve savaşlar gibi felaketler insani yardımlaşma ve dayanışmanın önemini gözler önüne sererek gönüllü olmanın önemini de göstermektedir.