Giyim Yardımı

Medreselerimizde İslami ilimler eğitimlerini gören talebelerimizi destekleriniz ile giydiriyoruz, kendilerini İslami ilimler ve hafızlık yoluna adayan geleceğin hocaları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen talebelerimizi gelin birlikte giydirelim.

giyim yardimi

Bir talebenin giydirme bedeli 1.500 Tl’dir. Talebelerimizin ihtiyacı olan tüm kıyafetleri (pantolon, gömlek, cübbe, sarık ve ayakkabıdan oluşmaktadır) siz de bir hafızımızın giydirilmesine vesile olarak ilim tahsiline devam eden kardeşlerimize yardımda bulunabilir, bu sevaba ortak olabilirsiniz.

hafiz giydr

HAFIZLIK İLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER

  • “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennnemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)
  • Hz. Aişe (R.Anhu)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Kur’anı gereği gibi güzel okuyan kimse Allah’in peygamberlerine gönderilen elçi itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’anı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buhari, Tevhid 52, Müslim, Müsafirin 243)
  •  Hz. İbni Abbas (R.A)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harab olmuş bir ev gibidir.” (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18)
  • Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Çünkü hamele-i Kur’ân (yâni Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde peygamberler ve asfiyâ (yâni safâya ermiş olan Allâh dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226)
  • “Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” (Buhârî, Fazâilü’l-Kur’ân 23; Müslim, Müsâfirîn 231)