Ekmek Yardımı

Medreselerimizde okuyan, kendilerini İslami ilimler ve Kur’an-ı Kerim eğitimine adamış talebelerimizin sofrasında ekmeğiniz olsun. Efendi derneği ekmek yardımı projesi ile eğitim gören talebelerin sofrasına sizlerin ekmeğini ulaştırıyor.

medrese yemegi

Medreselerimizde bulunan ve eğitimlerini devam ettiren yüzlerce talebemiz bulunmakta, bu talebelerimizin günlük ekmek ihtiyacı sizlerin destekleriyle karşılanıyor. Sizler de bir öğün veya bir günlük olarak medrese talebelerinin ekmek ihtiyacını kaşılayabilirsiniz. Bir öğün ekmek bedeli 400 Tl bir günlük ekmek bedeli 1.000 Tl ‘dir.

ekmek bagisi

Ekmeğe hürmet ediniz. Çünkü ekmek semavat ve arzın (göklerin ve yerin) bereketindendir.
(Hadis-i Şerif)

İlim talebelerine ikram etmek son derece faziletli bir davranıştır. Dünyanın tüm bu cazibesini kenara koyarak kendini ilme adayan bu talebe kardeşlerimiz, tüm nefsi ve dünyalık heves ve cazibeleri kenara atarak kendilerini İslami ilimler öğrenmeye adamışlardır.

İlim yolunda olmanın fazîletini Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle beyân etmiştir: “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır.”

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazreeri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

 İlim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmek şeriatın ilerlemesine sebep olur. Çünkü ilim talebeleri, nebevî şeriatın yükünü taşıyanlar ve bekçileridir. Muhammed Mustafa (Aleyhisselâm)ın dîni, onlarla kaimdir. Din, ilim talebeleriyle ayakta durmaktadır.