Bir Neslin İhyası

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’in öğrenemi ve öğretimi ile bir neslin inşası, bir neslin ihyası diyerek çıktığımız bu yolda; İslami eğitimlerin yapıldığı medreselerimizde ilim aşığı yüzlerce hafız talebe yetiştirerek insanlığa destek, yarınlara ise umut olmaya çalışmaktayız.

Eğitim ile Neslin İhyası

Eğitim, dünyaya gönderilen insanın yaratıcısını, evreni ve de en önemlisi kendisini tanıması için olmazsa olmaz bir şeydir. Bundan ötürü eğitimsiz kimse kalmasın diye medreselerimizde kurtuluş anahtarımız kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’in öğretimini ve ezberlenmesini sağlayarak, dünya ve ahiret saadetine ulaşmaya çalışmaktayız. Keza aynı şekilde yurdumuzun dört bir yanında bulunan öğrenci kardeşlerimize olan eğitim desteklermiz devam etmektedir.

Geleceğe Umut ile Bakabilmek

Medreselerimizde eğitimlerine devam eden ilim aşığı Kur’an muhafızlarına verdiğimiz eğitim ile inşasını sağladığımız bugün ki gençlerimiz yarın birer anne-baba olarak toplumun ihyasını sağlayarak geleceğimize umut ile bakmamızı sağlayacaklardır. Böylelikle bilinçli ve şuurlu bir toplumun oluşmasını sağlayarak, her alanda örnek bir toplum oluşturacağız.

Gönüllerimizin Kirinden Kurtuluyoruz

Baş düsturumuz olan “insan ve insanlık değerlerine saygı” başlıkları gereği; dünyanın değişik bölgelerinde bulunan yardıma muhtaç kardeşlerimize bağışçılarımızın destekleri ile umut olmaya çalışıyor ve böylelikle gönüllerimizin kirinden onların tatlı tebessümleri ile kurtuluyoruz.