Zekat Bağışı

Sözlük anlamı olarak bereket, artma ve çoğalma anlamına gelen zekat , dinimizin emirlerinden biri olarak mali bir ibadettir. Belirli bir miktar mala sahip olan müslümanların zekat vermesi farzdır. Zekat maddi bir ibadet olmakla birlikte yoksulun imkan sahibi olan kardeşi üzerinde bir hakkıdır.Peygamber efendimiz (s.a.v) “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı…” (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) buyurmuşlardır.

zekat bagisi

Zekat Kimlere Farzdır?

Zekat dinimizce emredilen maddi güce dayalı bir ibadettir. Nisap miktarı mala sahip olan bir müslümanın zekat vermesi farzdır. Nisap miktarı kadar malı elinde olup (80.1gr altın) üzerinden bir sene geçen bir müslümanın zekat vermesi farzdır.

zekat

Zekat Kimlere Verilir Kimlere Verilmez ?

Zekat mali bir ibadet olarak müslümanın müslüman üzerindeki hakkı, toplumu brleştirip kaynaştoran sonsuz rahmet ve hikmetler bulunduran bir ibadettir. Zekatın kimlere verileceği hususunda yüce kitabımızda Tevbe Sûresi 60. Ayette şöyle buyrulur;  “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.

Zekat alt ve üst soy diye ifade ettiğimiz; anne, baba, dede, nine çocuk ve torunlara verilemez bununla birlikte  karı koca da bir birlerine bakmakla yükümlü oldukları için bir birlerine zekat veremezler, camii, okul ve yurt inşaası ve giderleri için yapılan yardımlar zekat olarak sayılamaz. Zekat gayrimüslim ve nisap miktarı paraya sahip olana da verilemez.

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin Katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

Nisa Suresi, 77. ayet: