Efendi İnsani Yardım Derneği olarak gençler ve yetişkinler için İslami Eğitim ve Öğretim programları ile sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Geleceğin büyükleri, anne ve babaları olacak gençlerimizin hem ahlaklı, hem dinini yaşayan hemde bilgili bireyler olması için bir dizi eğitim programları hazırladık.
Kısaca özetleyecek olursak ;
  • Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması
  • Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi
  • Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması
  • Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi
  • Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması
  • EzberKur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek
  • Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)
  • İslami İlimler; Tefsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara, Mantık Osmanlıca
  • Arapça Dil Bilgisi; Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzci, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç, Molla Cami
Efendi İnsani Yardım Derneği yurdumuzda ve dünyanın her hangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler sonrası,afetzedelere, acil barınma ve acil beslenme hizmeti, Görevlilerimizce tespit edilen ailelere yiyecek ve yakacak desteği, Suya hasret bölgelere su kuyuları açma ve bakımını yapma, Ümeetin yetimlerini sahiplenmek için yetim çalışması, İslam Dininin öğrenilmesi ve herkese ulaştırılması için eğitim çalışmaları, Halkımızı dini konularda bilinçlendirmek için sohbetler ve konferanslar düzenleme gibi toplumuzda ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal çalışmalar yapmaktadır.
Dini ve Milli duygulara sahip herkes kendi imkanı nispetinde çalışmalarımıza katılarak destek olabilirler. İmkanı olanlar maddi olarak, gücü olanlar bedensel, bilgi ve tecrübesi olanlar bu birikimleri ile çalışmalarımızda bize katılabilirler. Tüm bu hizmetler Gönüllülük çatısı altında toplanmıştır. Sizde gönüllülerimizden olmak için hemen Gönüllü Formu'nu doldurarak bizeulaşabilirsiniz..
Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Bizde bu duruma duyarsız kalmayarak imkan nispetince Su Kuyusu çalışmaları yapıyoruz.
Gerek savaşlar, gerek doğal afetler, gerekse farklı sebeplerden yetim ve kimsesiz kalmış yavrularımıza sıcak bir kucak olabilmek için, sizlerin de desteği ile yetim çalışmaları yapmaktayız.
Derneğimiz bünyesinde eğitim gören yurt içindeki kız ve erkek talebelerimizin ihtiyacı olan etlerin temini, yurt dışında yoksulluğun pençesindeki ailelere etin ulaşması ve Müslüman kardeşlerimizin kurban ibadetini yerine getirmelerine yardımcı olmak için kurban çalışmaları yapmaktayız.
Efendi İnsani Yardım Derneği merkezine ve temsilciliklerine gelerek elden nakdi bağışta bulunabilirsiniz.
Online bağış sistemini kullanarak internet sitemiz üzerinden bağış yapabilirsiniz.
Bağışınızı sitemizde yer alan banka hesap numaralarına havale/EFT ile gönderebilirsiniz.
Bağışınızı yaparken bırakacağınız cep telefonu numarasına bağış bilgileriniz iletilecektir. Ayrıca 0 552 422 63 81 numaralı telefondan derneğimizi arayarak bağışınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Evet öğrenebilirsniz. 0 552 422 63 81 numaralı telefondan derneğimizi arayarak bağışınızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sitemize üye olduğunuz takdirde üye sayfaınızdan yaptığınız her türlü bağışınızı ve var ise bağışınızın teslimi ile ilgili esim ve video'ya ulaşabilirsiniz.
Online olarak yaptığınız bağışları kredi/banka kartınızla yaptığınız için makbuz kesilememekte, kart ekstreniz geçerli olmaktadır. Söz konusu bağışlarda 7 seri no lu kurumlar vergisi genel tebliği’nin 'kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.' maddesine istinaden banka dekontları bağışın belgelendirilmesi ve vergide indirim konusu yapmak için yeterlidir.Ayrıca bağış makbuzu kesilmesine gerek yoktur.