HAFIZ YETİŞTİRME

HAFIZ OL VEYA HAFIZ YETİŞTİR !

Efendi Derneği  Allah’ı bilen ve ondan korkan ahlaklı bir nesil yetiştirme gayesi ile erkek ve kız talebelerinin yatılı olarak okuyacağı medreseler açarak yaşayan Kur'anlar yetiştirmeye çalışmaktadır. En tatlı hayal Hafızlık Hayalidir. Sizde bizimlehayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hafız olmaya imkan ve güçyetiştiremiyorsanız, kendisini Allah yoluna adamış genç hafızlarımıza ve onları eğiten hocalarımıza destek olabilirsniz.

BİR HAFIZ NASIL YETİŞİR

Hafızlık eğitimine başlayan talebelerimiz hazırlık sürecinde doğru Kuran’ı Kerim okuma dersleri almaktadırlar.
Kuran’ı Kerim okuma ve okutmakta mahir olan hoca efendiler tarafından talim, tecvid, mahreci huruf ve ezberleme metotları hakkında eğitim verilmektedir.

Hazırlık ön eğitimlerini başarıyla tamamlayan talebelerimiz, eğitimli ve deneyimli hoca efendilerce hafızlık derslerine başlatılmaktadırlar. Her gün Kuran’ı Kerimden bir sayfa ezberleyerek yaklaşık iki yılda hafızlıklarını tamamlamaktadırlar.
    
‘’Sizin En Hayırlınız Kuran Öğrenen Ve Öğretendir.’’

 

HAFIZ KİMDİR ?

Kur’ân-ı Kerimin tamamını ezberleyene hafız denir. Arapçada korumak, ezberlemek manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan hafız, Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen ve hafızasında koruyan kişidir.

Hafız sadece Kur’ân-ı Kerimin kelimelerini, ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine ve ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül dünyasında seyreden bir insandır. Kur’ân’ı içine sindirmiş olan gerçek hafız yürüyen ve konuşan Kur’ân demektir.

HAFIZLIĞIN ÖNEMİ

Hafızlar, Peygamberimizin (s.a.v.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır: 

“Hafız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği gibi, hafız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir. 

Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hafızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de âhirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) şu sözleriyle verirler:

“Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.”

BEN NASIL HAFIZ YETİŞTİREBİLİRİM ?

Benim de bir yaşayan Kuran’ım olsun isterseniz  bir hafızlık talebesinin eğitim masraflarını üstlenerek veya bağış yaparak destek olabilirsiniz. Üstleneceğiniz talebenin eğitimi ile ilgili sizlere bilgileri sunularak talebenizin ne kadar eğitim aldığı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. 

BİR TALEBE AİDATI NE KADARDIR ?

Kur’ân-ı Kerim hafızlık talebesi için aylık 375 TL'dir.

Bu şekilde sizlerde bir hafız yetiştirerek İslami ilimlerin korunmasına ve bir âlim yetişmesine katkıda bulunabilirisiniz.

Detaylı bilgi için irtibat numarası : 0 552 422 63 81

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..