Kur’an-ı Kerim Bağışı

Afrika’da hayatı zorluklarla geçmesine rağmen kendilerini ilim öğrenmeye adayan medrese talebeleri ve Afrika’lı kardeşlerimize Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bölgede hayatı zorlukla geçen kardeşlerimizin yüce kitabımızı öğrenmesi ve onu hayatlarına tatbik edebilmeleri için Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz.

kuran bagisi
kuran hediyesi

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri ilmin hâmili olan kimseleri mücahidlere benzetmiş ve bu durumu şöyle açıklamıştır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

Afrika’da Kuran Dağıtımı Sağlıyoruz

Afrika’da yüce kitabımız Kuran-ı Kerimi okumak isteyen kardeşlerimiz Kur’an eğitimi için basılı Kur’an bulmakta zorlanıyorlar. Sizlerin desteği ile bağışlanan Kur’an-ı Kerim hediyelerini Afrika’da Kur’an’a ulaşamayan kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Siz de bir Kur’an-ı Kerim hediye ederek okunan her harfin sevabına ortak olabilirsiniz. Bir Kur’an-ı Kerim hediyesi bedeli 120 Tl’dir.