Hafize Yetiştiriyorum

Sizlerde bir hafize yetiştirerek cehaletin aydınlanması ve geleceğin annelerinin yetişmesi yolunda bizlere destek olabilir ve gelecek neslin daha donanımlı ve ahlaklı yetişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

hafize

Geleceğin Annelerini Yetiştiriyoruz

Geleceğin annelerini yetiştirerek daha erdemli nesiller ve daha ahlaklı bir geleceğin tohumlarını sizlerin destekleri ile atıyoruz. “Bir anne yetişirse bir toplum değişir ” sloganı ile çıktığımız bu yolda sizlerin destekleri ile hafize yavrularımızınyetiştiriyoruz.

hafize yetistir

Hafızlık Çalışmasının Amacı
Çocuklarımızın doğru dini bilgiyi öğrenmesi, Ehli sünnet akidesine sahip bir şekilde yaşaması islamiyet ile hayatın her aşamasında hemhal olması ve gelecek nesillerin daha ahlaklı ve daha dindar yetişmesi ve dinini doğru anlayıp anlatabilmesi için hafızlık çalışmaları yapıyoruz.

Müslümanlar olarak, evlatlarımıza dinini, sünnetini, örfünü en iyi şekilde öğreterek yaşamasını sağlamak durumundayız.  Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için insanımızın, imanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. Bu yolda gösterilecek çabanın da ne denli büyük olduğu şüphesizdir.

Açalım gözümüzü, dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım. Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)

Mahmud Efendi hazretleri’nin ilim hakkındaki sözleri;

“Ey talebeler! Sizler, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz.”

“Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim.”

“Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi yapın”

“Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım.”

 “Boğaz köprüsünü alelâde marangozlar, demirciler yapabilir mi? Büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. İşte bu din köprüsünü de küçük hocalar yapamaz, büyük âlimler lazım.”