TERAVİH NAMAZI

TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân  37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere:

''İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır.

Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)
 

TERAVİH NAMAZI FARZ MI ? SÜNNET Mİ ?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZININ SEVABI VE FAZİLETİ ?

1. gece: Tüm günahlar bağışlanır.

2. gece: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

4. gece: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

5. gece: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (sav) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. gece: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

11. gece: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. gece: Sıratı yıldırım gibi geçer.

13. gece: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.


16. gece: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar.

17. gece: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

18. gece: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

21. gece: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. gece: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. gece: Beraatını sağ elinden alır.

25. gece: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. gece: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. gece: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim.

“Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır”

ALLAHU AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU CELLE CELALUHU buyurdu ki:

“İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim.

Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”

Sonra Allahu TEALAA Hz. emreder ki;

O kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.